top of page

De plaatsing & de voorlopige oplevering van onze speeltoestellen en -terrein.


De plaatsing gebeurt bij ons door een professioneel en gespecialiseerd montageteam.

Ook heeft nature play een nauwe samenwerking met aannemer Krinkels, Heylen en andere partners.

 

De montage van de toestellen gebeurt volledig via de ARAB regels met betrekking tot de veiligheid en wordt onder toezicht van een werfleider nauw opgevolgd.

 

De on -site geconstrueerde  fundamenten van het toestel worden uit beton B25 gemaakt.      Als het om een zeer specifiek op maat project gaat en de berekeningen duiden anders kunnen er ook metalen voetzolen gebruikt worden, maar dit is zelden noodzakelijk.

 

De fundamenten worden aan het oppervlak afgerond en worden volgens de EN 1176-1 uitgevoerd, voor zover ze tussen de 20 cm en de 40 cm onder het speeloppervlak liggen. Gebruikelijk worden onze standaardfunderingen 60 cm diep geplaatst.  Bij fundamenten die meer dan 40 cm onder de grond liggen worden de bovenste lagen afgeplat en de scherpe kanten afgezaagd.

 

Verder worden bij de werken koffers op maat uitgegraven met een graafmachine.                  De tonnage ervan is afhankelijk van de ondergrond van het terrein en de grootte van het project. Indien de graszode eerder werd aangelegd, worden de toestellen tot naast de koffers gevoerd op desgewenst rijplaten om ook de oorspronkelijke toestand van de site te behouden.

Het indienen van het logboek bij de klant in functie van het onderhoud.

bottom of page